Myšlienka vybudovať Mestský mládežnícky futbalový štadión v Radvani vznikla v roku 2017, keď Banská Bystrica niesla titul Európske mesto športu. Po spracovaní štúdie s vizualizáciou nového futbalového centra, verejnom obstarávaní projektovej dokumentácie a dlhých procesoch získania územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Samospráva vysúťažila zhotoviteľa stavby. Dnešný posledný výkop mladých futbalových nádejí na ihrisku medzi ulicami Sládkovičova a Podháj (časť Kráľová) symbolizuje, že priestor je už v rukách zhotoviteľa, ktorý začína s jeho rekonštrukciou. O 12 mesiacov si budú môcť tímy zahrať na novom futbalovom trávniku so zázemím a tribúnami pre všetkých fanúšikov.

„Práve v deň ukončenia školského roka sme zrealizovali posledný symbolický výkop na futbalovom trávniku v Radvani. Z prieskumov, ktoré sme realizovali v roku 2017, keď sme boli Európske mesto športu sme zistili, že športová infraštruktúra v Banskej Bystrici je poddimenzovaná, a aj futbal v našom meste. Toto riešenie  dokáže vytvoriť podmienky a skvalitniť infraštruktúru tak, aby sa futbal mohol vrátiť späť na miesta, ktoré mu v meste pod Urpínom vždy patrili. Verím, že tento zámer sa nám podarí zrealizovať do úspešného konca, mladí futbalisti a športová verejnosť projekt ocenia a vo finále ho budú využívať,“ povedal na mediálnom brífingu primátor Ján Nosko.

Projekt schválili poslanci

Mestské zastupiteľstvo vyčlenilo na prvú fázu rekonštrukcie futbalového areálu sumu 1 520 000 eur. Na výstavbu Mestského mládežníckeho štadióna bude použitá aj vládna dotácia vo výške 730 000 eur. Keďže ide o finančne náročný projekt, v prvej fáze plánuje mesto zabezpečiť prestavbu hlavnej futbalovej plochy, na ktorej bude umelý trávnik. Kým sa ho podarí zrealizovať, futbalisti musia využívať na tréning okolité obce.  Pomocnú vedľajšiu plochu budú zatiaľ využívať menší futbalisti, ktorým tento priestor postačuje.

„Počas uplynulej zimy nielen Dukla, ale aj všetky mestské a okresné kluby nemali k dispozícii umelý trávnik. Tento rok sme brázdili od Podbrezovej po Nitru, čo nás stálo nemalé finančné prostriedky. Zrekonštruovaný Mestský mládežnícky štadión bude slúžiť 800 mladým futbalistom a dospelým aj z okolitých obcí. Na tento areál čakáme veľa rokov a budeme šťastní, keď konečne budeme môcť zimnú prípravu absolvovať doma v Banskej Bystrici. Štadión bude veľmi využívaný a myslím si, že realizácia tohto projektu bude veľká vzpruha do ďalších rokov, hlavne pre mládežnícky šport a futbal v našom meste,“ hovorí prezident MFK Dukla Banská Bystrica, poslanec MsZ Milan Smädo.

Plánovaná kapacita MMŠ je približne 1500 miest. Existujúca betónová tribúna bude zrekonštruovaná a doplnená o prestrešenie. Zároveň pribudne nová päťradová tribúna s ďalšími miestami. Vybudované bude zázemie so šatňami, bufetmi, toaletami a pod. V celom priestore pribudne verejné osvetlenie a parkovacie miesta. Futbalové ihrisko je už v rukách zhotoviteľa.

„Prebrali sme stavenisko a dnešným dňom sme začali osádzať oplotenie, vytyčujú sa inžinierske siete, aby sme mohli začať čím skôr kopať. Budeme sa snažiť dodržať termín dokončenia stavebných prác, na realizáciu ktorých máme v zmysle zmluvy dvanásť mesiacov.  Verím, že nás tu nič neprekvapí. Začíname prekládkami inžinierskych sietí, následne budeme pokračovať s výstavbou budovy, ktorú budú tvoriť šatne, bufety, tribúny a na konci nás čaká pokládka samotného trávnika,“ dopĺňa za zhotoviteľa konateľ spoločnosti 3 Energy, s. r. o.  Martin Macura.