O zámere výstavby nového mládežníckeho futbalového štadióna v Radvani, ktorý by mohol v nižších súťažiach slúžiť aj seniorským futbalistom MFK Dukla, sa hovorí už viac než tri roky. Výstavba sa napokon zreálňuje až teraz.

Mestskí poslanci pritom prvé financie na nový projekt futbalového centra v Radvani vyčlenili už v úvode roka 2018. K mestským financiám neskôr pribudla aj vládna dotácia. Oproti pôvodne plánovanému konceptu nového ihriska s tribúnami pre približne tisíc divákov a modulového systému budovy zázemia, napokon finálna projektová dokumentácia počíta s plnohodnotnou stavbou za jednou z menších tribún.

Práve projektová príprava, obstaranie projektovej dokumentácie a procesy získania územného rozhodnutia a stavebného povolenia podľa samosprávy natiahli proces vedúci k novému mládežníckemu futbalovému štadiónu v Radvani.

„Po dvoch rokoch je dnes projekt v štádiu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Ak počas neho nevzniknú žiadne komplikácie, základný kameň plánuje vedenie mesta položiť na prelome mája a júna tohto roka,“ informovala hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková.

Mestský mládežnícky štadión má podľa samosprávy slúžiť predovšetkým pre potreby tréningového procesu mládežníckych futbalistov a na organizovanie športových podujatí na lokálnej či národnej úrovni.

„Zámer vybudovať Mestský mládežnícky futbalový štadión vznikol v roku 2017, keď sme boli Európskym mestom športu.  Z prieskumov sme zistili, že je potrebné dobudovať aj futbalovú infraštruktúru, ktorá bola a je dlhodobo poddimenzovaná. Naším cieľom je vytvoriť podmienky na výchovu, rozvoj a rast mladých futbalistov. Som rád, že po dlhých procesoch sa dostávame takmer do finále. Športové srdce bije vo všetkých kútoch Banskej Bystrice a futbal vždy do nášho mesta patril. Som presvedčený, že tento projekt je ďalším z mnohých krokov, ktorými pomáhame futbalu prinavrátiť pozíciu, ktorú kedysi v meste pod Urpínom mal,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Na hlavnej ploche bude umelý trávnik

Keďže ide o finančne náročný projekt, v prvej fáze plánuje mesto zabezpečiť prestavbu hlavnej futbalovej plochy, na ktorej bude umelý trávnik. Existujúca betónová tribúna bude zrekonštruovaná a doplnená o prestrešenie. Zároveň pribudne nová päť radová tribúna a ďalšie miesta.

Prvotnú myšlienku vybudovania zázemia formou kontajnerového systému mesto prehodnotilo po obstaraní projektovej dokumentácie, keďže oproti murovanej budove bol rozdiel v cene minimálny. Budova pribudne v úrovni pozdĺž hlavnej cesty na Sládkovičovej ulici.

„Plánovaná kapacita tribún je približne 1500 miest. Projekt ďalej počíta s výstavbou zázemia so šatňami, bufetmi, toaletami či priestorom pre médiá. Pribudne verejné osvetlenie a 176 parkovacích miest pre fanúšikov futbalu, osobné automobily či prenosové vozy. V prípade, že parkovacie plochy nebudú postačovať, doplnia ich okolité parkoviská a dostupné parkovacie plochy v pešej vzdialenosti,“ dopĺňa Vladimír Brieda, vedúci Oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov MsÚ v Banskej Bystrici.

Mestské i vládne financie

V mestskom rozpočte je na prvú fázu projektu vyčlenených 1 520 000 eur. Na výstavbu Mestského mládežníckeho štadióna bude použitá aj vládna dotácia vo výške 730 000 eur.

Projekt by mal byť hotový už na budúci rok. Priestor bude využívať MFK Dukla Banská Bystrica a okolité športové kluby. Podľa odhadov ide približne o 700 až 800 futbalistov.

„Počas tejto zimy nielen Dukla, ale aj všetky mestské a okresné kluby nemali k dispozícií umelý trávnik, ktorý bol na Štiavničkách zlikvidovaný. V Banskej Bystrici teda nie je štadión s umelým trávnikom a rozmermi, ktoré požaduje UEFA v kategórii 2 pre mládežnícke a majstrovské zápasy. Keby sme nerealizovali tento projekt, nemohli by sa u nás hrať najvyššie súťaže tejto kategórie, čo by bola pre mesto aj kluby katastrofa. Myslím si, že realizácia tohto projektu bude veľká vzpruha do ďalších rokov hlavne pre mládežnícky šport a futbal v našom meste,“ hovorí poslanec MsZ Milan Smädo a manažér MFK Dukla Banská Bystrica.

Smädo zároveň dodáva, že futbalovú infraštruktúru v meste doplní hlavná hracia plocha na Štadióne SNP na Štiavničkách, ktorý je v súčasnosti v rekonštrukcii. „V Kremničke zároveň pracujeme na zámere vytvorenia ešte jedného tréningového centra, ktoré musí  mať minimálne tri ihriská, aby spĺňalo kritériá pre futbalovú akadémiu a  zázemie pre A mužstvo Dukly,“ dopĺňa.