Tretiu dekádu svojho pôsobenia načína posledný marcový týždeň už tradične sviatok literatúry v meste – festival Literárna Banská Bystrica. V existencii podujatia je to úctyhodné číslo a dôkaz o jeho životaschopnosti.

Bohaté literárne tradície a plodný literárny život tvorili súčasť dejín mesta od dávnych čias. Medzi najvýraznejšie osobnosti literatúry, ale aj spoločenského života, spätých s Banskou Bystricou, v minulom storočí patril básnik Mikuláš Kováč. Ako výnimočný, originálny tvorca a mysliteľ zanechal po svojom predčasnom odchode z tohto sveta živý odkaz, ktorý našiel uplatnenie vo viacerých pamiatkach na jeho osobu. Dnes jeho meno nesie knižnica, ulica, gymnázium, vydané boli viaceré publikácie (Miki – svedectvo o stave ľudskej duše, 1994 ; Mikuláš Kováč: Prekročiť prah, 2013 ; Mikuláš Kováč: Pravdaže srdcom – verše z pozostalosti, 2014 ; ) a od roku 1997 je jeho pamiatke venovaný festival Literárna Banská Bystrica. Pôvodne sa konal v máji, neskôr v posledný marcový týždeň.

Každoročne jeho program tvorí viacero organizátorov, sú predstavovaní slovenskí, ale i zahraniční spisovatelia, vydavateľstvá, konajú sa súťaže v prednese poézie, prózy a vo vlastnej tvorbe, divadelné a hudobné predstavenia či literárnovedné konferencie. Ten tohtoročný pripravili v týždni od pondelka 27. do piatka 31. marca ŠVK – Literárne a hudobné múzeum, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Záhrada – centrum nezávislej kultúry, Stredoslovenská galéria, Informačné centrum mladých, Centrum voľného času – Junior, Odbočka spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici a Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Návštevníci sa môžu tešiť na stretnutie so spomienkou na Mikuláša Kováča prostredníctvom besedy s jeho dcérou Danou Bugáňovou, na literárne pásmo v podaní Juraja Sarvaša a študentov Fakulty dramatických umení Akadémie umení, stretnutie so spisovateľmi Miroslavom Bartošom,  Miroslavom Kapustom,  Martou Hlušíkovou, členmi literárneho zoskupenia Nula, na inscenovanú prednášku o Petrovi Karvašovi,  divadelné predstavenie Miloša Janouška a Viki Janouškovej: Déjàvu, či tradičné – Kováčova Bystrica, Burza literárnych talentov a Noc s Andersenom.