Vysoká škola Akadémia umení v Banskej Bystrici, jej fakulta Dramatických umení a Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied, organizuje v piatok 29. a v sobotu 30. novembra medzinárodnú konferenciu, ktorej témou je divadlo a dráma v kontextoch nepokojnej Európy. 

Počas dvoch dní sa v Banskej Bystrici predstavia vedci a vedkyne nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Poľska, Maďarska, Talianska, Francúzska, Srbska a Ukrajiny. 

Tému konferencie účastníci a účastníčky reflektujú z rôznych uhlov. Napríklad Sylvia Huszár z Maďarského divadelného múzea a ústavu v Budapešti sa predstaví vstupom s názvom: Divadlo reaguje na dôležité otázky našej zjednocujúcej a napriek tomu rôznorodej Európy alebo Aneta Glowacka z Filozofickej fakulty sliezskej univerzity v Katowiciach sa bude venovať téme s názvom: “Divadlo, ktoré zasahuje” – umelecké a spoločenské iniciatívy varšavského divadla Powszechny v časoch rastúceho nepokoja a krízy demokracie v Európe. 

V piatok bude súčasťou programu konferencie aj divadelné predstavenie kolektívnej autorskej inscenácie v réžii Petry Kovalčíkove, AniMak. Inscenácia vznikla na motívy tvorby Jozefa  Cígera Hronského. Príbeh sa sústredí na nemanželského chlapca, Jozefa Maka, ktorý sa svojim špecifickým, spoločensky podmieneným a determinovaným správaním, snaží zapadnúť do sveta, v ktorom ho vlastne nik nechcel a nečakal.

V sobotu bude paralelne s hlavným programom prebiehať aj blok, na ktorom vystúpia doktorandi a doktandky. Fokusuje sa na viaceré formy dramatického umenia z pohľadu mladšej generácie, študentov Akadémie umení, pražskej DAMU, Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Filozofickej fakulty univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.  

V programe vystúpi napríklad Viktória Oroszová so vstupom na tému: Divadlo v čase ekologickej krízy. 

Program je otvorený nielen odbornej, ale aj širokej verejnosti.

Medzinárodnú teatrologickú konferenciu podporil z verejných finančných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia.