Návrh ekonomického námestníka na zriadenie obchodnej spoločnosti zatiaľ podporu nezískal. Poslanci mestského zastupiteľstva žiadajú viac informácií.

Zriadenie obchodnej spoločnosti, ktorá by spravovala krematórium a cintoríny v Banskej Bystrici sa poslancom mestského zastupiteľstva nepozdáva. Návrh spoločného podniku, v ktorom by malo mesto 40% podiel a súkromná spoločnosť 60%, neschválila nielen finančná komisia, ale tento týždeň aj komisia životného prostredia.

Prítomní poslanci zasypali predkladateľa návrhu, ekonomického námestníka Branislava Slaného, kritikou materiálu a množstvom pripomienok. Tie boli rôzneho charakteru od toho aké know-how prinesie vstup investora, či si na investíciu požičia alebo príde s vlastnými peniazmi alebo aký bude osud občiansky obradov. Na zasadnutí sa zúčastnil aj zástupca spoločnosti Krematórium Nitra. „Našim know-how je, že sme dokázali získať klientov, ktorí geograficky patria do tejto oblasti. Vozíme zosnulých z Martina, z Banskej Štianice, zo Žiaru. Túto klientelu chceme vrátiť do ich pôvodných teritórii,“ povedal konateľ spoločnosti Vladimír Rossa. Prínos svojej firmy vidí najmä v navýšení objemov zákaziek v krematóriu, čo môže obchodnej spoločnosti priniesť sľubovaný zisk. „Sme odkázaní na to, aby sme aktívne pracovali s klientelou. Ak dnes Krematórium Banská Bystrica robí 2700 kremácií ročne, spolu s nami ich bude robiť 3500 až 4000,“ tvrdí Rossa.Ten garantuje aj zachovanie cien za kremačné a cintorínske služby pre obyvateľov Banskej Bystrice.

Negatívne k plánovanému zámeru sa postavil aj riaditeľ Záhradníckych a rekreačných služieb (ZAaRES) Vladimír Krč. „Nezohľadňujete žiadne riziká. Prečo je podiel 60:40? Prečo vkladáme nehnuteľnosť?“ pýtal sa Krč. „Naplánované hospodárske výsledky spoločnosti sú nereálne. Ziskové položky a delenia nie sú očistené od daní,“ dodal Krč s tým, že sľubované dividendy nevidí ako reálne. Podľa neho navyše krematórium v Nitre prevádzkuje spoločnosť PSKS s.r.o. nie Krematórium NItra s.r.o.. „O tejto firme nevieme absolútne nič. Vieme iba aké má základné imanie,“ tvrdí riaditeľ ZAaRES-u.

Podľa Pavla Katreniaka (Banskobystrická alternatíva) je nutné, aby vedenia mesta zodpovedalo problematické body, ale taktiež od ZAaRES-u očakáva prípravu alternatívy. Návrh ako taký nezatracuje, ale materiál je potrebné podľa neho dopracovať. „Treba poctivo pripraviť ekonomiku a plán toho, čo sa bude diať,“ povedal Katreniak.

Návrh na zriadenie obchodnej spoločnosti nezískal v komisii životného prostredia podporu. Podľa ekonomického námestníka by však poslanci nemali rátať s alternatívou, že si mesto na potrebnú modernizáciu pecí v krematóriu zoberie úver. To si v súčasnej ekonomickej situácii podľa neho nemôže dovoliť.

Vedenie mesta chce návrh dopracovať a opäť predložiť členom odborných komisií.