Modernizáciu krematória v Kremničke plánuje mesto realizovať v spolupráci so súkromnou spoločnosťou. 

Finančná komisia sa zaoberala zriadením obchodnej spoločnosti, ktorá by spravovala krematórium a cintoríny.

Návrh predpokladá zriadenie obchodnej spoločnosti, ktorá by spravovala krematórium a cintoríny v Banskej Bystrici. Mesto by v nej malo 40% podiel a jeho vkladom by bola budova Krematória v hodnote 300-tisíc eur. Partnerom by bola súkromná spoločnosť Krematórium Nitra s.r.o., ktorá by nepeňažným vkladom v podobe modernizácie kremačnej pece získala väčšinový 60% podiel.

Banskobystrické krematórium potrebuje investíciu viac ako 1,2 milióna eur. Dôvodom sú zastarané kremačné pece. Mesto si od vstupu súkromného investora sľubuje modernizáciu krematória a odbremenenie mestského rozpočtu. Do budúcnosti dokonca hovorí o vyplácaní dividend.

S kritikou návrhu prišiel poslanec mestského zastupiteľstva Pavol Bielik (nezávislý), ktorý je zároveň aj vedúcim Krematória a cintorínov. „Všetky údaje sú absolútne podhodnotené,“ hovorí Bielik na margo predloženého materiálu. Bielik si myslí, že vytvorenie obchodnej spoločnosti by bolo nevýhodné pre mesto. „Som hlboko presvedčený, že mesto nemá tento majetok nikomu inému predávať. Od 90. rokov som nezažil žiadny podnikateľský subjekt, ktorý by zveľadil a zachoval majetok mesta,“ dodáva Bielik s tým, že tento zámer je skrytou privatizáciou krematória.

Podľa Tomáša Novanského (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS) je potrebné vypracovať alternatívne návrhy ako krematórium zmodernizovať. „Zdravá spolupráca s podnikateľskými subjektami môže pomôcť. Treba ale nastaviť podmienky tak, aby mesto nestrácalo svoj vplyv na ceny služieb,“ povedal Novanský. K jeho názoru sa priklonili aj ďalší poslanci na finančnej komisii, ktorá uložila mestskému úradu vypracovať alternatívy modernizácie. V minulosti sa hovorilo najmä o využití eurofondov, kde by  mesto muselo znášať 5% náklady. Ďalšou z alternatív je čerpanie investičného úveru. Ekonomický námestník Branislav Slaný však upozornil, že Banská Bystrica sa v takomto prípade môže veľmi ľahko dostať cez povolenú hranicu zadĺženia. Podľa neho by malo mať mesto priestor na čerpanie úveru v prípade neočakávanej udalosti.

V súčastnosti krematórium a cintoríny spravuje príspevková organizácia mesta ZAaRES. Mesto na údržbu cintorínov prispieva 50-tisíc eur. Materiál prerokovala finančná komisia, najbližšie sa ním bude zaoberať komisia životného prostredia. Vystúpiť by na nej mali aj zástupcovia súkromnej spoločnosti, s ktorou mesto jedná o vstupe.