Od 1. septembra začne platiť nový režim parkovania v Podlaviciach, na Uhlisku, Severnej a Bakossovej ulici, pričom zvýhodnení pri parkovaní budú Banskobystričania s trvalým pobytom v zóne alebo meste, na základe vydanej rezidentskej parkovacej karty ku konkrétnemu evidenčnému číslu. Už dlhšie prezentovaný zámer samosprávy v utorok schválili aj mestskí poslanci.

Prioritne sa v týchto lokalitách  samospráva zameria na nočnú reguláciu parkovania a na každú domácnosť alebo prevádzku budú môcť byť vydané maximálne dve rezidentské karty. Po informačných stretnutiach s obyvateľmi, dnes tento krok odsúhlasili poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva. O vydanie rezidentskej parkovacej karty bude možné požiadať od polovice júla, keď príslušné VZN nadobudne účinnosť.

V Banskej Bystrici už niekoľko rokov existujú rezidentské zóny s 24-hodinovou reguláciou parkovania na Fortničke, Sídlisku, Kollárovej ulici, ulici Československej armády, Bakossovej ulici v smere do centra mesta a na Ceste k nemocnici. Tieto rezidentské zóny mala doposiaľ v správe spoločnosť, ktorá v meste prevádzkuje systém plateného parkovania. Podľa schváleného VZN prejdú tieto od 1. septembra 2024 do správy mesta.

„Naše sídliská nikdy neboli stavané na taký počet automobilov, s akým sa stretávame dnes. V súčasnosti si môže hocikto pred svojím domom zaparkovať aj päť áut, pričom blokuje miesta svojím susedom a mesto nemalo nástroje to regulovať. Preto pracovná skupina zložená z odborníkov MsÚ niekoľko mesiacov pracovala na príprave návrhu regulácie parkovania, ktorá je jediným nástrojom ako urobiť s autami na našich sídliskách poriadok.  Od 1. septembra 2024 zaregulujeme Podlavice, Severnú-Bakossovu ulicu a Uhlisko. V nasledujúcom roku nás čaká Sídlisko, Radvaň, Kráľová a neskôr Sásová a Fončorda. Ďakujem všetkým odborným útvarom, ktoré sa tejto téme venujú, ako aj poslancom MsZ, ktorí za návrh zahlasovali. Verím, že si obyvatelia dotknutých lokalít na nový režim parkovania zvyknú a po čase sami vyhodnotia pozitívne prínosy regulovaného parkovania,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Foto: Reprofoto Google

Každý, kto získa rezidentskú kartu, má oprávnenie zaparkovať kdekoľvek vo vytvorenej rezidentskej zóne. Sprievodným javom zriadenia rezidentských zón aj v iných mestách na Slovensku je podľa samosprávy preukázateľný pokles počtu parkujúcich áut v jednotlivých lokalitách. K ďalším výhodám regulovaného parkovania patrí nastavenie jasných pravidiel, zvýhodnenie obyvateľov s trvalým pobytom v meste, využívanie existujúcich garáží, ktoré dnes slúžia ako sklady, zmena dopravných návykov, vyznačenie a budovanie legálnych parkovacích miest či odstránenie vrakov z verejných priestranstiev. Najlacnejšiu rezidentskú kartu budú môcť získať obyvatelia s trvalým pobytom v danej zóne, pričom za prvé vozidlo pôjde o poplatok 20 eur/rok, za druhé vozidlo 100 eur/rok. Obyvatelia bez trvalého pobytu v danej zóne, ktorí ale majú trvalé bydlisko v meste Banská Bystrica, a zároveň majú vzťah k nehnuteľnosti v regulovanej zóne, budú mať nárok získať rezidentskú kartu za 100 eur/rok. Obyvatelia bez trvalého pobytu v Banskej Bystrici, ktorí majú nejaký vzťah k nehnuteľnosti v regulovanej zóne si budú môcť, rovnako ako v iných mestách, zakúpiť iba najdrahšiu rezidentskú kartu, a to v sume 300 eur za vozidlo na rok. Práve toto je jeden z  kľúčových nástrojov ako motivovať ľudí, aby sa prihlásili v meste, kde žijú a využívajú verejné služby, na trvalý pobyt. Mesto Banská Bystrica vďaka tomu získa viac financií zo štátneho rozpočtu, keďže podielové dane sa samosprávam prideľujú na základe počtu obyvateľov.

Opozícia má viacero výhrad

Svoje pripomienky ku napokon schválenému materiálu však prezentovali viacerí poslanci Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Opozičný poslanecký klub Banskobystrická alternatíva vytkol zámeru mesta nedostatočnú participáciu obyvateľov už vo fáze príprav projektu či nejasnosti dohľadu nad dodržiavaním pravidiel. Za významnú výhradu však označujú napríklad aj neakceptovanie pripomienok, ktoré sa týkali riešenia návštev obyvateľov v rezidentských zónach.

„Aj na základe verejných diskusií sme si uvedomili, že návrh mesta opomína krátkodobejšie večerné návštevy či dlhodobejšie návštevy. Podľa mestského návrhu budú vaše návštevy v čase od 17:00 h do 7:00 h musieť uhradiť jednorazové parkovné 3 eurá za noc alebo 0,50 eur za hodinu. Podľa nášho názoru by držitelia rezidenčných parkovacích kariet alebo obyvatelia s trvalým pobytom a bez auta, mali mať nárok umožniť svojej rodine alebo blízkym zaparkovať v blízkosti ich obydlia bezplatne,“ priblížil poslanecký klub Banskobystrická alternatíva vo svojom stanovisku. Držitelia kariet mali mať podľa ich návrhu možnosť poskytnúť svojim návštevám celkom 100 hodín parkovania na „návštevnícku parkovaciu kartu“ ročne. Systém takto funguje aj v niektorých iných mestách, kde domáci návštevu zaevidujú v elektronickom systéme, ktorý eviduje aj ich „kredit“ návštevníckych hodín.

Mestské zastupiteľstvo sa však napokon po súhlase všetkých prítomných poslancov v utorok rozhodlo pre uznesenie, po ktorom má v budúcnosti opätovne prísť k prehodnoteniu možnosti zavedenia návštevníckych kariet.

Začali stavebné úpravy

„V týchto dňoch sme začali aj so stavebnými prácami súvisiacimi so zriadením rezidentských zón. V Podlaviciach osádzame zatrávňovacie panely, ktoré nahradia nespevnené plochy využívané na parkovanie. Vďaka tomu vzniknú oficiálne parkovacie miesta. Na Uhlisku dôjde k výrazným zmenám organizácie dopravy a  viaceré ulice budú zjednosmernené. Zároveň sa zrealizuje komplexná obnova vozovky ulice Na Uhlisku, stavebné úpravy na Viestovej ulici a lokálne vysprávky tam, kde je to nevyhnutné. Cez letné prázdniny zároveň pristúpime k realizácii vodorovného a zvislého dopravného značenia tak, aby boli tieto lokality pripravené na zaregulovanie od 1. septembra 2024,“ dopĺňa Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora mesta.

Poplatky vybrané v danej zóne sa do nej vrátia späť v podobe budovania parkovacích miest, resp. rekonštrukcie ciest a chodníkov. Kontrolu dodržiavania pravidiel budú vykonávať príslušníci mestskej polície priamo v zavedených rezidentských zónach, pričom pre vyššiu efektívnosť mesto plánuje zakúpiť aj skenovacie vozidlo.

Ako bude možné získať parkovaciu kartu?

O rezidentskú parkovaciu kartu bude možné požiadať od polovice júla 2024. Mesto pripravilo aj webovú aplikáciu DataMesta (datamesta.banskabystrica.sk), cez ktorú si obyvatelia rýchlo a jednoducho z pohodlia domova založia konto občana a následne vybavia všetko potrebné súvisiace s parkovaním. Možnosť získať rezidentskú parkovaciu kartu bude aj v Klientskom centre MsÚ, pričom rezidentská parkovacia karta bude vydaná len žiadateľovi, ktorý nemá v deň podania žiadosti o vydanie parkovacej karty evidovaný nedoplatok voči mestu.

„Pred spustením nových rezidentských zón plánujeme počas augusta 2024 organizovať asistovanú registráciu v základných školách priamo v mestských častiach, ktorých sa to týka, aby sme to obyvateľom čo najviac uľahčili. O konkrétnych termínoch budeme ešte informovať,“ dopĺňa Gajdošík.

Odpovede na najčastejšie otázky sú dostupné na banskabystrica.sk/parkovanie.