Primátor Peter Gogola stiahol z rokovania mestského zastupiteľstva návrh rozpočtu mesta na rok 2013, keďže s poslancami sa ešte nedohodli na definitívnej podobe. Ocenil však konštruktívny prístup zastupiteľov.

Ilustračné foto: archív BBonline.sk

Banská Bystrica pôjde po dvoch rokoch opäť do rozpočtového provizória, keďže plán hospodárenia na nasledujúci rok nebol v mestskom zastupiteľstve prijatý. Primátor Peter Gogola sa rozhodol stiahnuť návrh, aby mal viac času na rokovania o definitívnej verzii s poslancami zastupiteľstva. „Podobnú situáciu sme riešili po mojom nástupe do funkcie v roku 2010, boli sme v provizóriu do marca a za toto obdobie sme ušetrili nemalé prostriedky. Takže nechcem, aby okolo toho vznikala nervozita a aby boli ľudia znepokojovaní,“ vraví na margo provizória primátor.

Peter Gogola ako hlavný dôvod stiahnutia uviedol fakt, že poslanci nie sú stotožnení so súčasnou verziou. Jednou z problémových položiek je napríklad príspevok pre jednotlivé volebné obvody. „Poslanci trvajú na tom, aby dostávali rovnakú sumu ako v minulom roku. Chápem, prečo to je. Je to spôsob, ako môžu splniť predvolebné sľuby. Ale aj o tejto položke sa budem chcieť s nimi rozprávať,“ dodal Gogola. Primátor ocenil vysoko konštruktívny prístup poslancov k tvorbe rozpočtu, čo ho podľa jeho slov prekvapilo.

Rokovania o výslednej podobe rozpočtu na rok 2013 by mali prebiehať do januára, keď bude pravdepodobne zvolané mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Práve tu by mohol byť prijatý konečný návrh hospodárenia na nasledujúci rok.