Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela srdečne pozýva širokú verejnosť na prednášky poprednej osobnosti európskej ekonómie, profesora Rolanda Vaubela, ktorý banskobystrickú univerzitnú pôdu opätovne poctí svojou návštevou od 19. – 22. marca 2018.

Roland Vaubel je profesorom ekonómie z Univerzite v Mannheime, venujúci sa napríklad problematike eura, inštitúciám EÚ a medzinárodným organizáciám z pohľadu teórie verejnej voľby. Je známy tiež svojimi pohľadmi na problémy eurozóny, známymi v Nemecku a vo svete.

Študoval filozofiu, politiku a ekonómiu na Univerzite v Oxforde, na Univerzite Columbia v New Yorku a na Univerzite Kiel. Pôsobil ako profesor ekonómie na Erazmovej Univerzite v Rotterdame, ako profesor medzinárodnej ekonómie na Univerzite v Chicagu. Je členom poradného zboru Nemeckého federálneho ministerstva ekonómie a technológii. Je editorom renomovaného vedeckého časopisu „Review of International Organization“ a členom renomovaných redakčných vedeckých periodík „European Journal of Political Economy“;„Constitutional Political Economy“ a „Cato Journal“. Je členom akademickej poradnej rady Inštitútu pre ekonomické záležitosti v Londýne.

Podujatia profesora R. Vaubela sa uskutočnia v termíne od 19. marca 2018 do 22. marca 2018 nasledovne:

1. Prednáška: „The Paradox of Voting and Rational Ignorance“ pondelok, 19. marca 2018; 9.05 – 10.25 h (Miestnosť: P1, nová budova EF UMB)

2. Prednáška: „From the Phillips Curve to Rational Expectations: A History of Thought“ utorok, 20. marca 2018; 12.15 – 13.35 h (Miestnosť: 219, hlavná budova EF UMB)

3.Vedecký seminar na tému: „Issues in the Methodology of Economics“; Otvorená diskusia s akademickou komunitou UMB a PhD. študentmi streda, 21. marca 2018; 10.40 – 12.00 h (Miestnosť: P6, nová budova EF UMB);

4.Prednáška:“The Politics and Economics of Current Plans for Reforming the Eurozone“  štvrtok, 22. marca 2018; 12.15 – 13.35 h (Miestnosť: 219, hlavná budova EF UMB);

Diskutovať je možné v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. Bližšie informácie o podujatí, je možné získať na adrese Marian.Suplata@umb.sk