TS organizátorov | 18.3.2018

Popredná osobnosť európskej ekonómie profesor Roland Vaubel príde na pôdu UMB

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela srdečne pozýva širokú verejnosť na prednášky poprednej osobnosti európskej ekonómie, profesora Rolanda Vaubela, ktorý banskobystrickú univerzitnú pôdu opätovne poctí svojou návštevou od 19. – 22. marca 2018.

Roland Vaubel je profesorom ekonómie z Univerzite v Mannheime, venujúci sa napríklad problematike eura, inštitúciám EÚ a medzinárodným organizáciám z pohľadu teórie verejnej voľby. Je známy tiež svojimi pohľadmi na problémy eurozóny, známymi v Nemecku a vo svete.

Študoval filozofiu, politiku a ekonómiu na Univerzite v Oxforde, na Univerzite Columbia v New Yorku a na Univerzite Kiel. Pôsobil ako profesor ekonómie na Erazmovej Univerzite v Rotterdame, ako profesor medzinárodnej ekonómie na Univerzite v Chicagu. Je členom poradného zboru Nemeckého federálneho ministerstva ekonómie a technológii. Je editorom renomovaného vedeckého časopisu „Review of International Organization“ a členom renomovaných redakčných vedeckých periodík „European Journal of Political Economy“;„Constitutional Political Economy“ a „Cato Journal“. Je členom akademickej poradnej rady Inštitútu pre ekonomické záležitosti v Londýne.

Podujatia profesora R. Vaubela sa uskutočnia v termíne od 19. marca 2018 do 22. marca 2018 nasledovne:

1. Prednáška: “The Paradox of Voting and Rational Ignorance” pondelok, 19. marca 2018; 9.05 – 10.25 h (Miestnosť: P1, nová budova EF UMB)

2. Prednáška: „From the Phillips Curve to Rational Expectations: A History of Thought“ utorok, 20. marca 2018; 12.15 – 13.35 h (Miestnosť: 219, hlavná budova EF UMB)

3.Vedecký seminar na tému: “Issues in the Methodology of Economics”; Otvorená diskusia s akademickou komunitou UMB a PhD. študentmi streda, 21. marca 2018; 10.40 – 12.00 h (Miestnosť: P6, nová budova EF UMB);

4.Prednáška:”The Politics and Economics of Current Plans for Reforming the Eurozone”  štvrtok, 22. marca 2018; 12.15 – 13.35 h (Miestnosť: 219, hlavná budova EF UMB);

Diskutovať je možné v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. Bližšie informácie o podujatí, je možné získať na adrese Marian.Suplata@umb.sk

Fotogaléria