Jesenského ulica je pomenovaná po jednej z ikon slovenskej literatúry. Miestnym Banskobystričanom ponúka relatívny pokoj v bezprostrednej blízkosti centra.

Spája Golianovu ulicu a ulicu Na Uhlisku. Okrem klasických rodinných domov a bytových komplexov táto ulica prilieha k športovému areálu športovej základnej školy na Golianovej ulici, a tak celé roky žije i športom. Nachádza sa blízko centra a sú tu umiestnené aj garáže a menší supermarket.

Janko Jesenský bol slovenský básnik, prozaik a prekladateľ. Jesenský sa svojou tvorbou stal významným predstaviteľom slovenskej modernej prózy. Je jedným zo skutočne prvých tvorcov modernej slovenskej literatúry a reprezentant jej prvej vlny predovšetkým v poézii. Po priebežnej príprave a časopiseckom publikovaní množstva besedníc, čŕt, humoresiek, noviel a poviedok, uzrel v Ružomberku svetlo sveta jeho prozaický debut. Prvé krátke prózy sú postavené na anekdote. Ťažiskom jeho prozaickej tvorby pred rokom 1918 sú psychologické novely. Ako prvý v slovenskej poézii tiež rieši vlastné city, čím do značnej miery porušuje tradičný charakter lyrického hrdinu, a svoje diela umiestňuje tak do dedinského, ako i malomestského prostredia s humoristickým ladením, ktoré postupne prerastá do satirickej kresby.

Preklady jeho diel vyšli vo viacerých jazykoch, niektoré sa stali námetom filmového i televízneho spracovania. Venoval sa i prekladateľskej činnosti z ruštiny, zaoberal sa aj literárnou a kultúrnou publicistikou.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.