Ôsmy marec – na prvý pohľad deň ako každý iný. No v tento deň v kalendári nenájdete žiadne meno, nájdete tam zvýraznený nápis „Medzinárodný deň žien“, a práve tento nápis robí z tohto dňa niečo neobyčajné. Tohto hesla sa chytili aj traja básnici: Marcel Páleš, Peter Papšo a Miroslav Kapusta.

Pod vedením Petra Papša, mimo iného člena Matice Slovenskej, v spolupráci s Generáciou 0, ktorá vznikla v lete roku 2011, sa rozhodli venovať ženám z Banskobystrického regiónu darček v podobe poeticko-hudobného pásma.

Úvodný príhovor predniesol podpredseda Matice Slovenskej Igor Kovačovič. Nebol venovaný nikomu inému ako ženám. Už z príhovoru bolo jasné, že popoludnie strávené v Dome Matice Slovenskej v Banskej Bystrici bude viac než príjemné.

„Dá sa to považovať aj za pokračovanie cyklu Ars Poetika Neosoliensis. Ars Poetika Neosoliensis je združenie spisovateľov z Banskej Bystrice a okolia. Tieto stretnutia s poéziou sa odohrávali celé leto na námestí SNP v pravidelných intervaloch. V rámci adventu sa realizovala adventná Ars Poetika. A dnešná Ars Poetika bola venovaná hlavne ženám, ale s tým rozdielom, že hlavným organizátorom bol miestny odbor Matice Slovenskej v Banskej Bystrici,“ povedal Peter Papšo, ktorého som si po prednesení jeho nádherných básni odchytil.

Básnici nezostali ale len pri veršoch, ale na spríjemnenie a obohatenie svojich básní a celkovej atmosféry podujatia si prizvali hudobné duo Neosoliensis. Toto duo vzniklo výlučne pre túto akciu a tvoria ho František Kubiš – akordeón (študent Vysokej školy múzických umení v Bratislave) a René Bošeľa – gitara, spev (študent konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici a Hudobnej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici). Títo muzikanti sú aj súčasťou formácie Slovak Tango, ktorá v Banskej Bystrici odohrala nejedno úspešné vystúpenie.

Básne autorov boli zväčša zamerané na ženy, ktorým tento deň právom patril. Básnici vytiahli niekoľko veršov až zo svojich básnických začiatkov – z obdobia, v ktorom podľa ich slov začali objavovať krásu žien. Medzi jednotlivými vstupmi básnikov zahralo Duo Neosoliensis nejaké to príjemné Slovenské tango alebo sólové skladby pre akordeón z rôznych kútov sveta.

Na záver sa prihovoril Igor Kovačovič zaželal veľa úspechov ako muzikantom tak aj básnikom a na pamiatku im daroval zbierku básni Silvií Havelkovej „Maľovaná láska“