Svetová komora architektov pri príležitosti Svetového dňa architektúry pripravila prednáškové podujatie s názvom Dobrá architektúra sa oplatí. Uskutoční sa v piatok 9. októbra v kinosále Múzea SNP.

w_pozvankaBlok prednášok, ktorý začína približne o 14-tej hodine sa bude týkať významu a potrebe premyslenej a udržateľnej architektúry. Okrem českého teoretika, kritika a propagátora architektúry Ing. arch. Adama Gebriana z Prahy, bude prednášať prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc, prodekan Fakulty architektúry STU Bratislava a Ing. arch. Pavol Paňák, 1. podpredseda predstavenstva Slovenskej komory architektov. S krátkymi príspevkami vystúpia zástupcovia Mesta Banská Bystrica a Múzea SNP Banská Bystrica.

Podujatie je určené architektom, zástupcom štátnej správy, miestnych samospráv, potenciálnym investorom a stavebníkom a všetkým priaznivcom architektúry a v neposlednom rade širokej verejnosť. Vstup na podujatie je voľný. Slovenská komora architektov pripravila toto podujatie v spolupráci s partnermi Mestom Banská Bystrica a Múzeom SNP Banská Bystrica. Svetovému dňu architektúry patrí 5. október.