Pred približne dvomi rokmi boli vedeckej aj laickej verejnosti prezentované výsledky výskumu k ekosystémovým službám lesa realizovaného Národným lesníckym centrom. Výsledky priniesli dáta ako ekonomicky oceniť rôzne funkcie lesa a tiež, ako vníma verejnosť rôzne ekosystémové služby.

„Touto diskusiou nadväzujeme na sériu prezentácií a diskusií v rámci stretnutí s verejnosťou vedenou občianskou iniciatívou Zelená Bystrica. V období klimatických zmien potrebujeme byť informovaní a správať sa zodpovedne, a týmito stretnutiami sa snažíme prispievať k väčšej osvete, ako aj k umožneniu kladenia otázok zo strany verejnosti. Vítaní sú všetci. Obyvatelia, aktivisti, poslanci, lesníci, poľovníci, ochranári, úradníci z verejných inštitúcií. Všetci, ktorým záleží na budúcnosti životného prostredia, v ktorom žijeme,“ vyjadrila sa vedecká pracovníčka Národného lesníckeho centra vo Zvolene Zuzana Sarvašová.

Obohacujúcu diskusiu a zrozumiteľnú prezentáciu Zuzany Sarvašovej, ktorá výrazne prispieva popularizácii vedy, moderuje Csilla Droppová z občianskej iniciatívy Zelená Bystrica. Podujatie Zelená Bystrica: Platby za ekosystémové služby lesa začína vo štvrtok 16. marca o 18.00 h.