Autorský projekt ZÁPAD SLNKA s podtitulom „#fetish #art“ je intermediálnou výstavou tvorivého dua – drag queen Matúša Vraštiaka a fotografa Olivera Kuklovského. Obaja sa venujú štylizovaným a vizuálne zaujímavým obsahom, ktoré publikujú na sociálnych sieťach v rámci propagácie rôznych podujatí či umeleckých diel.

Výstavou výrazných i nenápadnejších obrazov a fotografií sa autori snažia poukázať na viaceré odtiene toho, čo je dovolené a čo je už za hranicami našej predstavivosti či akceptovateľnosti. Nabádajú človeka nebáť sa objavovať v sebe to, po čom túži, ale nie vždy si dovolí vysloviť nahlas… Okrem hudobného a vizuálneho zážitku výstava ponúka diskusiu s autormi projektu.