Vrtochy počasia sú zdvihnutím varovného ukazováka, aby sme si uvedomili, kým je čas, akú úlohu majú lesy v boji proti zmene klímy, v bioekonomike a vôbec v našom bežnom živote. Správne obhospodarované lesy pomáhajú chrániť pred povodňami aj pred suchom, pred zosuvmi, požiarmi, pred stále zvyšujúcimi sa teplotami a horúčavami, pred prachom, hlukom, zápachom a vizuálnym smogom.

V spolupráci s Národným lesníckym centrom Vás „Záhrada“ pozýva k prezentácii výsledkov výskumu a diskusii o ekosystémových službách lesa a akceptácii platieb za ekosystémové služby. Podujatie sa koná v rámci tematického a vzdelávacieho programu Záhrady, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vstup na podujatie je vo variante režimu OTP, a teda podmienený potvrdením o negatívnom AG (48h) alebo PCR (72h) teste, potvrdením o prekonaní covid-19, alebo potvrdením o očkovaní.