Pohybová performance v podaní Jozefa Vaľa v CNK Záhrada.

V sóle „Coming out“ sa pozornosť upriamuje na svet futbalu. O športovcoch sa predpokladá, že sa ich homosexuálna orientácia netýka. Táto téma je tabu. Samotný proces coming out-u je náročným a zložitým procesom sebapoznania a sebaprijatia. V prostredí športu to ničí  ich športové kariéry alebo aj životy. Nulový počet futbalistov po coming oute len poukazuje na to, ako dôležité je hovoriť o tejto téme. V sóle sa autor na tento problém pozerá z druhej strany. Hovorí, že ako homosexuál sa hanbí za to, že neskutočne zbožňuje futbal. Chce tým poukázať na nezmyselné triedenie ľudí na základe ich orientácie. Prečo je coming out vo futbale taký komplikovaný? Prečo vlastne robiť coming out?“

Hudba: Mgr. art Veronika Škutová
Scénografia: Mgr. art Michaela Pavelková
Dramaturgická spolupráca: Jaroslav Viňarský