Performatívne ne-sólo Lucii Kašiarovej a kol. Mnohodinec je kolektívnou tvorbou umelcov, ktorá cez telo Lucie Kašiarovej prináša na javisko neuchopiteľné fakty a vytvára priestor, v ktorom neexistuje minulosť ani budúcnosť. Priestor, v ktorom možno na malú chvíľu čeliť nevysloviteľnému, nedopovedanému, neuchopiteľnému. Pričom zmysel tkvie v „čelení“ a nie v zdelení alebo závere, ku ktorému sme práve teraz spoločne došli alebo dôjdeme.

Projekt vznikol s podporou Ministerstva kultury ČR, EHP a Norských fondov 2014-2021, Magistrátu hl. m. Prahy a Nové sítě z.s. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Viac informácii nájdete v udalosti.