Zrušené v rámci prevencie proti šíriacemu sa koronavírusu.

Pohybovo-vizuálna performancia inšpirovaná poéziou Sylvie Plathovej a
autorský projekt študentiek 1. roč. Mgr., KBT DF VŠMU. 

„Platím daň za to, že som vzdelaná, emancipovaná žena: som kritická, náročná, mám vyberaný vkus; možno by sa moja túžba písať mohla zjednodušiť na základný pocit strachu z toho, že ma nebudú obdivovať, nebudú si ma vážiť.“

Hlavným východiskovým materiálom pri procese tvorby sa stali básne Sylvie Plathovej s prihliadnutím na jej denníkové zápisky, prozaické dielo Sklenený zvon a štúdiu Ivany Hostovej Nekonečná vzdialenosť, nekonečná blízkosť – Ženské telo v poézii S. Plathovej a M. Haugovej. Druhú rovinu tvoria audio rozhovory so samotnou poetkou, ktoré znejú v pôvodnom anglickom jazyku a úryvky Plathovej básní zrkadlené v slovenčine.

Účinkujú: Jana Bartošová, Barbora Šoganová, Veronika Trungelová
Pedagogické vedenie: Mária Danadová
Technická spolupráca: Dominik Márius Javor, Veronika Karolína Peštová
Vstupné : 5/3€

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.