Univerzitná noc literatúry je akcia, ktorá sa počas celého jedného desaťročia stala na Univerzite Mateja Bela každoročnou tradíciou. Jej snahou je spájať ľudí a knihy prostredníctvom rôznych tém, ktoré rezonujú v našom okolí a sú neoddeliteľnou súčasťou života nás všetkých.

Po roku sa opäť budete môcť vidieť pri príležitosti 10. ročníka, ktorý sa tentokrát bude niesť v duchu TOLERANCIE rôzneho druhu! Pripravené sú silné texty, fantastické čítajúce a čítajúcich a netradičné priestory. Všetko v utorok 18. apríla o 17.00 h. Príďte a zažite jedinečnú atmosféru, ktorú Vám ponúkajú a pre Vás pripravujú milovníčky a milovníci kníh zo stredného Slovenska!

Tajovského 40, FF UMB, Banská Bystrica
Tajovského 51, FF UMB, Banská Bystrica
7 kníh I 7 stanovíšť I 7 čítaní