Opera pre rodiny s deťmi v 2 dejstvách v slovenskom jazyku.

Posledné divadelné dielo hudobného génia W. A. Mozarta sa stalo jednou z najfrekventovanejších opier na svete. Čarovná flauta je pritom dielo „dobového strihu” − vychádza z tradície singspielu, spevohry kombinujúcej spievané a hovorené pasáže

Hudobné naštudovanie: Igor Bulla
Dirigent: Igor Bulla
Réžia: Dominik Beneš
Dĺžka predstavenia: 170 min.
Vstupné: 3.00 €
Viac informácií o podujatí nájdete na stránke ŠOBB.