Historik Stredoslovenského múzea v rámci prednášky odkryje jedno z ďalších tajomstiev bežne neprístupných zbierkových predmetov. Cieľom podujatia je návštevníkom predstaviť zbierkové predmety, ktoré sú väčšinou ukryté pred ich zrakmi v útrobách múzea. Historik a numizmatik Peter Račko, predstaví múzejné klenoty, ktoré boli vystavené na významných svetových výstavách, ako napr. Mileniárna výstava v Budapešti, výstava v New Yorku a pod.

„Úlohou spomínanej mileniálnej výstavy bolo poukázať na bohatú históriu a súčasný hospodársky rast Uhorska. Na výstave tak bolo možné obdivovať aj zbierkové predmety, ktoré sú aktuálne súčasťou expozície Matejovho domu. Počas podujatia Čo sa skrýva v depozitári našim priaznivcom priblížim ich bohatú históriu a ozrejmím, prečo boli pre naše dejiny tak významné. Reč tak bude napríklad o portréte Mateja Bela, popravných mečoch či cechovej truhlici, “ upresňuje historik Stredoslovenského múzea Peter Račko.