Obľúbené cyklické podujatie Čo sa skrýva v depozitári, pokračuje v Stredoslovenskom múzeu aj v marci. Zaujímavé tajomstvo a poznatky si tentokrát pripravil kunsthistorik Juraj Žembera.

Stredoslovenské múzeum má v zbierkovom fonde výtvarné umenie niekoľkých kvalitných kópií z 19. storočia podľa svetových majstrov renesancie a baroka, avšak najvýznamnejšia z nich a súčasne jeden z najvýznamnejších zbierkových predmetov pochádza už z 18. storočia. Ide o kópiu Rafaellovej Madony. Podujatie sa tradične uskutoční v priestoroch Matejovho domu, a to už 15. marca o 17:00 h.