Festivalový program pokračuje aj v mesiaci november v  budovách Bethelovho domu a Prétoria, kde ponúka tematizované prednášky, premietanie filmov, workshopy, komentované prehliadky a tvorivé dielne. 

Komentovaná prehliadka výstavy Keres kultúra! Robíme kultúru! (súčasné umenie a rómska identita)Kurátorky Petra Hanáková a Emília Rigová divákov/diváčky prevedú výstavou, porozprávajú o procese jej vzniku, podrobnejšie predstavia tvorbu jednotlivých autorov/autoriek i ošemetnosť pojmu „rómske umenie“ v aktuálnom diskurze umenia.

Vstup na výstavu je voľný.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Realizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.