Prijmite pozvanie na jedinečný Večer vokálneho umenia – Koncert doktorandov Katedry vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení pri príležitosti 25. výročia založenia Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Podujatie, ktoré sa koná pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska, sa uskutoční 20. mája o 18.00 h v Robotníckom dome.

Vstup je voľný.