Viuseppe Verdi – opera.

Hudobné naštudovanie: Marian Vach
Dirigent: Marian Vach
Réžia: Anna Osipenko
Scéna: Viktor Grigorev
Kostýmy: Vera Marinina
Pohybová spolupráca: Michail Čajkasov
Zbormajsterka: Iveta Popovičová