Zrušené v rámci prevencie proti šíriacemu sa koronavírusu.

Na prvé raňajky letného semestra prijal pozvanie Lukáš Matejka, ktorého kreatívna produkcia sa orientuje najmä na súčasné formy ako video, krátky film, net-art, multimediálne projekty, interaktívne inštalácie, performance, vj a taktiež grafický dizajn.

V širšom ponímaní, sa zaoberá sociálnym výskumom, kontrastom v živote človeka a prírody, intimitou, vnemom, ale aj protipólom, ako napríklad viacvrstvovej kritike vojny a inštitúcií. Lukáš Matejka bol iniciátorom vzniku občianskeho združenia Trakt, http://www.trakt.sk – v ktorom pôsobil ako predseda, v súčasnosti je kreatívny člen.

Viac o jeho tvorbe sa dočítate na webe.