VENI ACADEMY je komunitou mladých ľudí, ktorí majú chuť hrať hudbu, s akou sa v škole bežne nestretnú. Spôsob, ako ju hrať im sprostredkúvajú skúsení lektori, najmä hráči z VENI ensemble, ktorí sa starajú o ich ďalší umelecký rast.

Počas jedenásťročnej existencie sa projekt VENI ACADEMY rozrástol do celkom nečakaných rozmerov: z pôvodne skromného zámeru byť kreatívnym prostredím pre študentov slovenských konzervatórií a hudobných akadémií sa teritórium záujemcov postupne rozširovalo najprv na bývalé Československo, neskôr na ďalšie európske krajiny.

V súčasnosti sa na projektoch VENI ACADEMY podieľa viac ako 250 študentov, a to nielen z Európy, ale aj z krajín ležiacich mimo nej. Počas piatich dní, od 6. do 10. októbra 2021 bude “domovom” medzinárodného študentského súboru VENI ACADEMY mesto Banská Bystrica.


Záverečný koncert jesennej akadémie VENI ACADEMY s názvom “SHEEP UNION” sa uskutoční v nedeľu, 10. októbra 2021 o 19:00 v Cikkerovej sieni Radnice v Banskej Bystrici. Vstup na koncert je voľný a v režime OTP.