Dobrodružstvá PAličky a GUličky Pomotaných.
Dĺžka predstavenia: 45 min. + voľná hra
Vstupné: dospelí: 3 €, predpredaj: 2 €
Pre deti od 3 rokov.