Zrušené v rámci prevencie proti šíriacemu sa koronavírusu.

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta muzických umení vás pozýva na doktorantský koncert. 

Na programe: Johann Sebastian Bach, Michal Vilec, Rudolf Macudzinki, Ivan Parík, Gabriel Fauré, Cesar Franck
Spoluúčinkujú: Miroslav Hanáček – flauta, Daniela Szeghö – violončelo,
Školiteľ: prof. MgA. Václav Kunt
Llavírna spolupráca: Mgr. art. Zulfizar Zazrivá, PhD., ArtD.