Obrazy zo života a veku ženského podľa Boženy Němcovej a súčasnosti. V spolupráci so Štúdiom TWIGA.
Vstupné: 6 €, predpredaj: 5,50 €, študenti, študentky: 5,50 €, predpredaj: 5 €, seniori, seniorky: 3 €
Dĺžka predstavenia: 120 min. s prestávkou
Podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.