Zábavno umelecký večer, na ktorom sa má možnosť podieľať ktokoľvek kto píše, prednáša, hrá alebo komponuje a má záujem zapojiť sa. Hlavnou zložkou sú krátke literárne texty interpretované hercami, ktoré sú doplnené hudobnými a moderátorskými vstupmi.

Moderátor večera: Katarína Sačková
Účinkujú: Autori a herci

Vstup na podujatie je voľný. Viac informácií o Literárnom soirée nájdete na Facebooku.