Deviaty ročník letných filmových projekcií, ktoré miestne filmové publikum pozná pod značkou Kino v bazéne.

Praha, júl 2018. Pätnásťtisíc žien a mužov všetkých generácií sa stretáva na jednom mieste, aby zacvičili veľkolepé masové choreografie.

Všetci sú súčasťou Sokola, hnutia, ktoré pred takmer stošesťdesiatimi rokmi vzniklo s cieľom rozvíjať pomocou telocviku a jeho verejnej prezentácie národnú uvedomelosť, kultúrnosť a demokratické hodnoty. Sokol sa stal – a je ním dodnes – synonymom komunitnej vzájomnosti.

Slovensko / 2020
79 min. / originálna verzia
mládeži prístupné od 12 rokov
réžia: Mária Pinčíková

Odporúčané dobrovoľné vstupné: 3 eurá