Z dvanástich operiet Gejzu Dusíka je kvalitatívnym vrcholom Hrnčiarsky bál. Námet je zasadený do revolučných rokov 1848-1849, ktoré sú v slovenských dejinách spojené s národným hnutím Štúrovcov. Príbeh sa odohráva v prostredí slovenských hrnčiarov na Záhorí. Opereta je kompozične prepracovaná a popretkávaná slovenským folklórom. Premiéru mala na scéne košického Štátneho divadla v roku 1956 a neskôr ju hrali takmer vo všetkých slovenských divadlách, aj v zahraničí. Dnes patrí toto dielo do zlatého fondu slovenskej operetnej tvorby.

Libreto:  Pavol Braxatoris
Úprava textu:  Alžbeta Lukáčová

Hudobné naštudovanie:  Ján Procházka
Dirigent:  Ján Procházka
Réžia a choreografia:  Jaroslav Moravčík
Kostýmy:  Adriena Adamíková
Scéna:  Jaroslav Valek
Zbormajsterka:  Iveta Popovičová

Obsadenie

RAFAEL:  Ivan Zvarík / Štefan Šafárik
SERAFÍNA, jeho žena:  Alena Hodálová / Eva Lucká
ILONKA, ich dcéra:  Katarína Procházková / Helena Becse Szabo
ANIČKA, ich chovanica:  Oľga Hromadová / Oľga Bezačinská
FERKO, tovariš:  Michal Hýrošš / Peter Malý
FLÓRIŠ, tovariš:  Dušan Šimo 
GAŠPARMartin Popovič / Marián Labuda ml.
KATKA, jeho dcéra:  Patrícia Solotruková
PETER, jeho syn:  Robert Smiščík / Peter Svetlík
BENICKÝJán Haruštiak
ŠÁNDOR, jeho syn:  Šimon Svitok
EXEKÚTORIgor Lacko / Marián Hadraba
PAĽKOKarol Kurtulík

Spoluúčinkuje:  zbor, balet a orchester Štátnej opery
Koncertný majster:  Michal Hudák

Vstupenky v cene od 10 € je možné zakúpiť si v pokladni Štátnej opery alebo prostredníctvom portálu navstevnik.sk.