Hudobná GLOSA Igora Šimega a hostí. Rozjarenie sa prirodzene tlačí do prírody v kolobehu Života už s plnou silou – nech nám prinesie energiu zvládať tlaky – človečenské. 

Kultúrne a kultivovane otvárajme srdcia spolupatričnosti aj pamäte. Hudba + korenie života + inšpiratívny hostia. Spojenie generácií umelcov v projekte – Proffessionals meets Talents – pre lepší život.

Vstupenky a rezervácie: SMS: +421 907 732 937 alebo ICBB.