Zrušené v rámci prevencie proti šíriacemu sa koronavírusu.

Akadémia umení, Fakulta múzických umení vás pozýva na doktorantský koncert. 

Na programe: A. Dvořák, P. I. Čajkovskij, L. Bernstein, F. Kafenda, G. F. Händel, W. A. Mozart,
G. Donizetti, F. Lehár, E. Kálmán
Účinkujú: Adriana Kučerová, soprán , Filip Tůma, barytón
Klavírna spolupráca: Róbert Pechanec
Školiteľka: prof. Vlasta Hudecová