Keď Prisciela Sitienei zvaná Gogo (teda babička) nastúpila vo veku 94 rokov do dedinskej školy, stala sa najstaršou školáčkou na svete. S podporou 54 vnúčat a celej školy si stanovila cieľ, že musí úspešne zložiť záverečnú skúšku.

PREMIÉRA! + MIRO JILO/MOJE SRDCE (SR 2021)

réžia: Dávid Popovič