Jíří Pauer – balet

Hudobné naštudovanie: Igor Bulla
Dirigent: Igor Bulla
Réžia: Dana Dinková
Choreografia: Dana Dinková
Scéna: František Perger
Kostýmy: Larisa Gombárová