Pozývame na deň plný tradícií v Stredoslovenskom osvetovom stredisku.

Program

Od 9. 00 do 16. 00 h

Majstri a deti
tvorivé dielne s majstrami tradičných remesiel
Keramická dielnička so Zdenom Majerom z Ľubietovej
Kovotopecká dielnička s Petrom Blahom z B. Bystrice
Košikárska dielnička s Magdou Slivkovou a Andrejom Stollmannom
vstupné: 3€/1 dielňa (deti), 4€/1 dielňa (dospelí)

Predaj z pohorelského dvora
med o včelárov Gandžalovcov
štrúdle od tety Mikolajovej

od 18.30 h

Vlaski moje, vlaski 
ako sa česali a čepčili nevesty a ženy v Pohorelej a Hrochoti – „na kički“ a „kotúčka“
spoluúčinkujú: Hrochoťan a Trnki

od 20.00 h

Od venca k čepcu 
tématicky komponovaný program venovaný ženám
účinkujú: Žssk Trnki a ĽH Jána Maka z B. Bystrice
hostia: Kráľova Hoľa z Pohorelej a Margetky zo Šumiaca
vstupné: 8 €

Podujatie sa realizuje v rámci projektov Od venca k čepcu a Hudaj me roďinko – z úcty k našim predkom, z lásky k našim deťom. Podujatie nájdete aj na Facebooku.

Predpredaj vstupeniek: Informačné centrum, Nám. SNP 1, B. Bystrica.