Projekcia a rozprávanie. Čo to o histórií banské mestá na strednom slovensku, podporené vizuálnou prezentáciou.

Čo to o Banskej Bystrici, Španej Doline, Banskej Štiavnici, Kremnici.

Podujatie nájdete aj na Facebooku.