Záhady dospievania v malej dedine. Hra na hranici skutočnosti a snov.

Hra si citlivo všíma Teen age. Vek plný vnútorných vibrácií, predstáv a otázok. Jeho nositeľkami sú dve dievčatá, žijúce v malej dedinke, kde môžete zomrieť od nudy a od neustále sa opakujúcich príkazov. Práve ony nám odkrývajú svet dospelých, rodičovské, rodinné a komunitné vzťahy.

Autorka: Xénia Dragunská
Preklad: Ivana Kupková
Réžia: Júlia Rázusová a.h.
Dramaturgia: Iveta Škripková

Dĺžka predstavenia: 85 minút (bez prestávky), vstupenky dostupné na tomto odkaze.