Rozprávka o medúzke, ktorá sa narodí štvorhranná, nie okrúhla, ale všetko sa na dobré obráti. Pre deti od 3 rokov v slovenčine a v posunkovom jazyku.

V rozprávke sa postupne zoznámite s medúzkinou výlučnosťou, s ťažkosťami, s pocitmi smútku a osamelosti, ktoré z toho vyplývajú. Avšak v rozprávke je prítomný moment hľadania, snahy pochopiť seba samého a ostatných. To môže viesť k vnútornému uspokojeniu a pochopeniu svojej odlišnosti a tiež odlišnosti tých ostatných a ku šťastnému koncu. To je základná myšlienka príbehu. Rozprávanie je pre deti šancou zoznámiť sa s čarovným morským svetom. A tiež s atraktívnym japonským umením.

Viac informácií, spoločne s možnosťou rezervácie/kúpy vstupeniek nájdete na webe BDNR.