Predstavenie Bábkového divadla na Rázcestí. Protistrašidelná rozprávka pre malých a veľkých, čo sa (ne)boja. Pre deti od 3 rokov.

Dĺžka predstavenia: 55 min.
Vstupné: 4 €, predpredaj: 3,50 €

Humorne ladená hra pre najmenších o tom, ako sa z bojazlivej Marušky stala odvážna baba Rambabucha. Po predstavení nasleduje tvorivá dielňa. Inscenácia s úspechom hosťovala na medzinárodnom festivale pre deti v Egri (r. 2009), kde bola hraná dvojjazyčne, so simultánnym prekladom. Rozprávka vznikla v rámci cyklu sólo hier pre deti Zahrajte sa s rozprávkami! Projekt bol podporený MK SR.

Viac informácií nájdete na stránke BDNR.