Divadlo pozýva do obydlia dvoch jazyčníkov, ktorí vás ohybne a neomylne prevedú svetom vybraných slov. Pýtate sa, či to má zmysel? Y a I, to je významný výmysel!

Premiéra – Predstavenie Vý(či)ny slovenčiny vzniklo ako paradivadelná aktivita pre žiakov a  žiačky 3. a 4. ročníka základných škôl v rámci projektu DIVADLO + ŠKOLA = 2020,  v spolupráci s OZ Rázcestie. Premiéra sa mala uskutočniť na jednej zo škôl zapojených do projektu. Kvôli koronavírusovej situácii divadlo uvádza premiéru v divadelnej sále a zároveň ju streamuje ONLINE.

Vstupné: 4€

Rezerváciu vstupeniek a viac informácií o predstavení nájdete na stránke BDNR.