Kvalitu nášho života určuje aj prostredie, v ktorom žijeme. Kto by mal na Slovensku dbať o to, aby sme mali čistý vzduch, zdravé potraviny, či čistú vodu? Máme nárok na tieto aspekty nevyhnutné pre náš život automaticky, alebo musíme urobiť niečo aj my sami? Kam siaha naša spoluzodpovednosť za to, čo dýchame a pijeme, za to, čo okolo nás žije alebo aj nežije?

Príďte sa dozvedieť viac o tom, prečo nestačí chrániť životné prostredie sťažnosťami na sociálnych sieťach a prečo sú petície také obľúbené u politikov aj verejnosti, hoci reálne nemajú na stav životného prostredia takmer žiaden dosah. Dozviete sa aj, prečo sa mladí ľudia vo Zvolene rozhodli vyčistiť svoje okolie a ukázať tak verejnosti, že aj malými krôčikmi sa dá dosiahnuť niečo veľké. Dievčatá nám vysvetlia, aká je recyklovateľnosť jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, ako aj my môžeme prispieť svojou troškou a aký vplyv má produkcia odpadu na prírodu.

Projekt realizuje občianske združenie LINK CoWorking Banská Bystrica spolu s partnermi Rada mládeže Banskobystrického kraja a Språk og kulturforening z Nórska. Projekt Social Impact Academy je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Vstup na prednášku je voľný.  Viac informácií sa dozviete na Facebooku.