Banskobystričania sa konečne dočkali – dlhoočakávaný most v mestskej časti Podlavice včera popoludní slávnostne otvorili. Rekonštrukčné práce sa začali na jar tohto roka. Celkové náklady stavby sú cca 476 tis. eur. V cene  je okrem nákladov na výstavbu zahrnutá aj demontáž starej konštrukcie, rekonštrukcia komunikácie a úprava a opevnenie brehov potoka pod mostom.

Pôvodný most ešte pred rokmi podmylo a po postupnom rozpadávaní sa, ho „dočasne“ na skoro desaťročie, nahradil pontónový most. Novú nosnú konštrukciu mosta nad potokom Tajovka tvorí dvanásť kusov prefabrikátov. Smerovanie mosta je súbežné s Povstaleckou ulicou,  aby nevzniklo zbytočné kľukatenie systému dopravy. Nosnosť mosta i šírkové parametre umožňujú prejazd vozidiel MHD, resp. obslužnej nákladnej dopravy, čo znamená skvalitnenie dopravnej obsluhy pre Podlavice.

Podľa informácií televízie Markíza však most otvorili bez kolaudačného povolenia, udelenie ktorého majú zdržiavať nevysporiadané pozemky pod mostom.