Organizačný výbor ľudskoprávneho podujatia Human Forum, ktorého iniciátorom je občianska platforma Nie v našom meste v Banskej Bystrici, reagoval na informáciu o hlasovaní poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým neprijali na vedomie správu verejnej ochrankyne práv.

Kancelária verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej skonštatovala v správe za rok 2019 celkom 130 porušení základných práv a slobôd občanov Slovenska. Najčastejšie išlo o zbytočné prieťahy v súdnych konaniach. Správu ombudsmanky odmietli poslanci aj v minulosti. Tentokrát sa väčšinovej konzervatívnej časti politického spektra nepozdávala najmä pasáž, v ktorej poukázala napríklad aj na potrebu vytvorenia právneho rámca, ktorým by sa aj párom rovnakého pohlavia zabezpečila rovnosť pred zákonom.

“Sme presvedčení, že reprezentanti Národnej rady majú ísť príkladom v úcte k ľudským právam, a to bez rozdielu voči všetkým. Ombudsmanka vo svojej správe poukazovala na úroveň dodržiavania práv voči najzraniteľnejším, ako sú seniori, deti, predstavitelia menšín, sociálne slabší a pod. Úrad verejnej ochrankyne práv poskytuje výsledky prieskumov a informácie o podaniach občanov, z ktorých je možné prečítať, čo ľudí v našej krajine trápi.

Poslanecký zbor pomerom svojho hlasovania vyslal našej spoločnosti signál, ktorý v sebe nesie znaky neúcty, neznalosti a nepochopenia tak dôležitej spoločenskej normy, akou je dodržiavanie ľudských práv. S veľkými obavami vnímame to, či takéto signály neposunú už i tak krehkú schopnosť tolerancie v našej spoločnosti ešte k väčšiemu vzájomnému nerešpektovaniu až nenávisti a skomplikovaniu celospoločenského dialógu v tejto oblasti.

Vyzývame poslancov a ostatných predstaviteľov štátu, aby ich konanie viedlo namiesto vyvolávania kultúrnych vojen ku kultivovaniu demokratickej spoločnosti, v ktorej bude dodržiavanie ľudských práv prirodzenou súčasťou,” znie vyhlásenie Human Fóra.