Marcové Stretnutie s minulosťou pod zelenou klenbou bude tentokrát venované ženám. Život žien v uplynulých storočiach skrýva ešte veľa tajomstiev a mnoho nepopísaných stránok a aj napriek zaujímavosti tejto témy, patrí táto kapitola histórie dodnes k najmenej prebádaným.

Historičku a vedúcu oddelenia novovekých dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie vied – Tünde Lengyelovú nezaujímajú „veľké dejiny“, ale každodenná realita a namiesto slávnych bitiek a významných udalostí skúma práve postavenie žien a ich každodenný život v minulosti.

Už v stredu 23. marca o 17-tej hodine na prednáške v rámci Stretnutí s minulosťou pod Zelenou klenbou predstaví návštevníkom postavenie ženy v stredovekej a ranonovovekej spoločnosti a priblíži tiež viaceré zaujímavosti zo života žien v histórii.

Stredovek nebol romantické miesto s ušľachtilými rytiermi ochotnými zomrieť pre lásku ženy. Stredoveká európska spoločnosť vychádzala z definície ženy, tak ako ju poznalo antické Grécko, ktoré chápalo ženu ako „nedokonalého muža“. Stredoveká žena nemala právo podieľať sa na politickom, či obchodnom živote a bola odkázaná na vôľu alebo nevôľu svojho manžela. Jej životný priestor bol zväčša obmedzený múrmi domácnosti, výnimku však tvorili ženy z majetných rodín s aristokratickým pôvodom. Kým žena bola držaná v nevedomosti a nútená k poslušnosti, naopak muž mohol cestovať a spoznávať svet.

Aký život viedli ženy v minulosti? Čomu sa mohli, prípadne nemohli venovať? Mali ženy v minulosti v porovnaní s dnešnými ženami vo všetkom horšie spoločenské postavenie alebo niektoré stereotypy pretrvávajú vo vzťahu k žene až do dnešných dní? Už najbližšiu stredu o 17-tej hodine predstaví historička Tünde Lengyelová v Stredoslovenskom múzeu v Thurzovom dome rozmanitú mozaiku toho, čo vlastne v minulosti znamenalo „byť ženou“.