Prelom októbra a novembra sa už tradične spája so spomienkou na zosnulých a návštevami miest ich posledného odpočinku. Cintoríny však ukrývajú omnoho viac. Odzrkadľujú našu kultúru, zvyky a obyčaje.

Cintoríny budú témou októbrovej prednášky z cyklu Stretnutia s minulosťou pod zelenou klenbou, ktorá sa uskutoční v stredu 31. októbra o 17:00 h v Thurzovom dome. Cintorín ako „text“ kultúry predstaví etnologička Margita Jágerová, ktorej prednáška priblíži, okrem iného, ľudský vzťah k cintorínom v priebehu niekoľkých storočí a vnímanie tohto miesta v tradičnej a súčasnej kultúre.

Po jej vypočutí možno budete počas tohtoročných Dušičiek vnímať atmosféru a kultúru na cintorínoch úplne inak ako  doteraz…

Čo všetko sa môžete na cintorínoch „dočítať“?

Naši predkovia odjakživa pripisovali miestu pochovania svojich blízkych osobitý význam. Inak tomu nebolo ani po vzostupe kresťanstva, ktoré prinieslo zakladanie nového typu kresťanských pohrebísk – cintorínov. Hoci si to väčšina z nás neuvedomuje, cintoríny sú významným zdrojom poznatkov pre viaceré vedné odbory.

Sú nositeľmi hodnotových postojov jednotlivých spoločenstiev, ich vzťahu k smrti ale aj k životu. Pre záujemcov o štúdium kultúrnych javov predstavujú akúsi pomyselnú „knihu s textom“, z ktorej dokážu „prečítať“ množstvo zaujímavých informácií o kultúre daného etnika.

Doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD., pôsobí na Katedre etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V Nitre vyštudovala aj odbor slovenský jazyk – národopis a doktorandské štúdium absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore etnológia.

Venuje sa tradičnej duchovnej kultúre, zaoberá sa najmä obyčajmi životného cyklu, kalendárnymi obyčajmi, ale aj etnológiou detstva či detským folklórom. Je autorkou knižnej monografie Posledné zbohom… Súčasné pohrebné obyčaje (2008), ktorá opisuje pohrebné zvyklosti a ich premeny v priebehu času.

Na ďalšie rande s minulosťou sa môžete tešiť 28. novembra. Archeológ Ján Beljak bude hovoriť o včasnostredovekej osade v Banskej Bystrici – Senici v kontexte osídlenia na strednom Slovensku.