Stredoslovenské múzeum pokračuje vo formáte živého vysielania. V stredu 25. novembra ponúkne svojim priaznivcom online prenos pravidelného podujatia Stretnutia s minulosťou pod zelenou klenbou.

Hosťom v tomto roku už posledného stretnutia pod zelenou klenbou bude odborný asistent Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Pavol Maliniak, ktorý pôsobil v Stredoslovenskom múzeu a na Katedre plánovania a tvorby krajiny FEE Technickej univerzity vo Zvolene. Vo vedecko-výskumnej činnosti venuje pozornosť najmä stredovekým dejinám hradov a hradných panstiev, s dôrazom na regióny Hont, Zvolen Novohrad a Tekov. Je autorom alebo spoluautorom publikácií o hradoch Čabraď, Ľupča, Pustý hrad, Zvolenský zámok a Modrý Kameň. Na novembrovom online stretnutí s minulosťou bude Pavol Maliniak hovoriť o Čabradskom panstve a regióne Hont v stredoveku.

„Hrad Čabraď a priľahlé panstvo patrili k najväčším feudálnym majetkom v širšom regióne Hontu. Na príklade tohto hradného panstva je preto možné pomenovať a vysvetliť viaceré javy a procesy spojené s majetkovými, hospodárskymi, sociálnymi a demografickými pomermi vo vrcholnom a neskorom stredoveku. Zmeny vlastníkov, opakovaný zánik hradu a jeho obnovovanie spolu s panstvom, tvoria základný rámec pre poznanie vývoja. Hlavným cieľom je však utvorenie obrazu o životných podmienkach obyvateľov Čabradského panstva, ktorých pomerne zjednodušene môžeme nazvať poddaní,“ uviedol Pavol Maliniak.

Ako povedal riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník: „Stretnutia s minulosťou patria k cyklom, ktoré sú veľmi obľúbené, preto veríme, že posledná tohtoročná časť nájde rovnako dobrú odozvu ako predchádzajúce.“

Stredoslovenské múzeum bude vo svojich pravidelných cykloch pokračovať aj v roku 2021. Už teraz vyberá ďalšie zaujímavé témy a hostí do svojich podujatí.

Stretnutie s minulosťou pod zelenou klenbou na tému Čabradské panstvo a región Hontu v stredoveku môžete sledovať online v stredu 25. novembra od 18:30 h na Facebooku Stredoslovenského múzea.