Cikkerova sieň Radnice bola v stredu dejiskom Fóra mimovládnych neziskových organizácií mesta Banská Bystrica. Zástupcovia nadácií, občianskych združení a neziskových organizácií diskutovali o tom, ako môžu pomôcť zvyšovať kvalitu života obyvateľov a ako prispieť k vzájomnej spolupráci a komunikácii. Iniciatíva zorganizovať dnešné stretnutie bola výsledkom diskusie členov Rady primátora mesta Banská Bystrica pre mimovládne neziskové organizácie.

„Veľmi pozitívne som vnímal spätnú väzbu od účastníkov fóra, ktorí sa zhodli na tom, že úroveň, na ktorej  s nimi komunikuje naša samospráva, je aj v rámci Slovenska nadštandardná. Mesto Banská Bystrica bude aj naďalej vytvárať podmienky na rozvoj spolupráce s neziskovým sektorom,“ skonštatoval primátor Peter Gogola.

Účastníci dnešného Fóra mimovládnych neziskových organizácií diskutovali v niekoľkých pracovných skupinách, hovorili o tom, v čom sa má prejavovať a rozvíjať partnerstvo  občianskych aktivít so samosprávou či ako mimovládne organizácie v meste koordinujú svoje pôsobenie v záujme Banskej Bystrice. Témou rozhovorov bola aj otázka,  čo viac môže tretí sektor  urobiť preto, aby sa ľudia zapájali do zlepšovania života v meste.

Csilla Droppová, predsedníčka Rady primátora mesta Banská Bystrica pre mimovládne organizácie ocenila konkrétne výstupy, ktoré sú výsledkom dnešného stretnutia: „Je pred nami veľa úloh, ktoré budeme riešiť spoločne. Aj týmto stretnutím sa potvrdilo, že mimovládne organizácie majú veľký potenciál a bola by škoda to nevyužiť v prospech obyvateľov mesta. Dohodnuté výstupy sa pokúsime postupne pretaviť do života a o rok pripravíme inventúru toho, čo sa podarilo.”

Na dnešné Fórum mimovládnych neziskových organizácií prijalo pozvanie cca štyridsať zástupcov tretieho sektora, nechýbali niektorí poslanci mestského zastupiteľstva, zamestnanci mestského úradu,  študenti a dobrovoľníci.